vendredi 1 janvier 2016


Con đường Hỉ Lạc


Đại Thỉnh Nguyện


Từ nguồn Ánh Sáng trong Trí Thượng Đế

Cầu xin Ánh Sáng tuôn rải vào trí con người.

Cầu xin Ánh Sáng giáng xuống Trần gian.


Từ nguồn Tình Thương trong Tâm Thượng Đế

Cầu xin Tình Thương tuôn rải vào tâm con người.

Cầu mong mọi người đều đi theo Đấng Christ.


Từ trung tâm biết được Ý Chí Thượng Đế

Cầu xin Thiên Ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người

Thiên Ý mà các Chân Sư đều biết và phụng sự.


Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại

Cầu xin Thiên Cơ Tình Thương và Ánh Sáng thực thi

Và cầu mong Thiên Cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.


Cầu xin Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ trên Trần gian.


Đây là lời Thỉnh Nguyện được truyền lại trước Đệ Nhị Thế Chiến bởi Chân sư Djwal Khul đến Đoàn Người Phụng Sự Mới Thế Gian dùng đọc khi tham thiền năng hoạt, để kết hợp với « Cõi Giới Vô Hình ».
Ngày nay chúng ta bước vào Kỷ Nguyên Bảo Bình, Kỷ Nguyên An Lạc Thái Bình, Kỷ Nguyên Đoàn Nhóm : sự Đoàn Kết của tất cả các Dân Tộc.
Ngày nay chúng ta được Ơn trên, Chính Phủ Thiêng Liêng của Địa cầu, Thánh Đoàn Hành Tinh với Đấng Christ là Đức Chúa Bác Ái, Vua của Địa cầu, trụ Trung Tâm, mở rộng vòng tay với Tình Thương Vô Tận đón nhận chúng ta trở về con đường Điểm Đạo Đoàn Thể : Định Luật Công Bình.
The end of Time, la fin du Temps, sự kết thúc Thời Gian không nghĩa là tận thế : chỉ là sự kết thúc của Kỷ Nguyên Song Ngư, sự kết thúc của nền Văn Minh chủ nghĩa Cá Nhân, sự kết thúc của nền Văn Minh vật chất.
Đây là trận đấu cuối xảy ra trên Địa cầu, cuộc tranh đấu giữa Năng Lượng thiêng liêng và Năng Lượng vật chất, giữa tình Bác Ái và sự ích kỷ, giữa linh hồn và vô hồn.
Đây là cuộc Phán Xét cuối cùng, phân loại giữa người linh hồn và người vô hồn, giữa Ánh Sáng và bóng tối, giữa cái Thiện và cái Ác.
Tương Lai An Bình vĩnh viễn trên Địa cầu vốn đã được trần thuật trên cõi giới Vô Hình: Chiến Thắng của Công Đạo Thiêng Liêng. Thế nên chúng ta phải trải qua cuộc Đại Quét Sạch, chúng ta phải hy sinh tranh đấu cung hiến hết mình cho cái Thiện, Hằng Muốn sự Lành Thiện cho toàn thể.
Sẽ có nhiều người tử vong, người Chân Chính, người Tốt lành sẽ tái sanh khôi phục Thiên Cơ trên Địa cầu, người vị kỷ, người vô hồn sẽ rời khỏi Địa cầu, y sẽ chờ lâu dài, một chu kỷ mới trên một Địa cầu khác.
Sự Đổi Mới đang khai triển, Giới thứ Năm, trị vì bởi linh hồn : cánh Cửa Tương Lai, Tương Lai Công Bình, sự ứng dụng của các Quy Luật Thiêng Liêng.
Sự Đổi Mới ở từ trong mỗi người chúng ta : cái Đẹp cái Tốt cái Thật là các Nguyên Lý Thiêng Liêng để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Sự Đổi Mới là đi theo con đường của cái Tâm : Tiếng Nói linh hồn, tuân thủ và hoạt động theo Luật Thương Yêu, cuộc sống giản gị cùng sự chia sẻ.


Mantram sám hối


Đến mọi người tôi đã đấu tranh

Trong các hóa thân quá khứ cho đến nay,

Cầu mong các người được hưởng phước lành, được tha thứ

Cầu mong các người thành công tất cả những gì mà các người thực hiện

Trong Ánh Sáng Thương Yêu thiêng liêng.


Vào lúc tham thiền năng hoạt, mọi lời nói phát từ đáy cái Tâm đều là mantram.


" Tham thiền là cánh cửa An Tịnh Thiêng Liêng, quan lộ của các tư tưởng thuần khiết, của Chủ Tâm Thánh Đoàn, địa điểm biểu hiện của Trực Giác. Đấylúc An Tịnh và Minh Triết của con Người Thiêng Liêng, không gian vô tận và nhận thức thánh thiện truy cập, linh bảo thiên đàng để kêu khẩn, qua lời thỉnh cầu được lặp lại, vào tâm của Nhân Loại."  MM

 

CLEFSDUFUTUR France 
Pour la Victoire de la France 
COL DU FEU – 210, route de Très-le-Mont – 74470 LULLIN – FRANCE
A.loi.1901 : W783002696 Siret 531 080 497 00039 APE 9499Z