vendredi 1 janvier 2016

Kết Hợp Trái Tim

Con đường của sự Vui Mừng


Đại Nguyện CầuTừ điểm Ánh Sáng trong Ý Nghĩ Chúa Cha,

Xin ánh sáng luồng  trong ý nghĩ mọi người,

Xin ánh sáng hạ xuống trần gian.


Từ điểm Tình Thương trong con Tim Chúa Cha.

Xin Tình Thương luồng  trong con Tim mọi người,

Xin tất cả được theo Chúa Christ.


Từ trung tâm nơi ý muốn Chúa Cha được biết,

Xin ý đồ hướng dẫn sự yếu ý chí của con người,

Ý đồ mà các Thánh Nhân biết và phụng sự.


Từ trung tâm mà chúng con gọi dòng giống người.

Xin Kế Hoạch Tình Thương và Ánh Sáng tự nảy nở,

Và cho được niêm phong cánh cửa nơi chốn dữ.


Xin Ánh Sáng, Tình Thương và Uy Quyền khôi phục Kế Hoạch trên trái Đất.


Đây là kinh cầu nguyện được truyền trước Đệ Nh Thế Chiến do Maître Djwal Khul đến những Người Phục Vụ Mới của Thế Giới dùng để đọc khi thiền năng động, hợp nhất cùng nhau với « Thế Giới Vô Hình ». 
Ngày nay chúng ta bước vào Kỷ Nguyên Mới, Kỷ Nguyên Hòa Bình, Kỷ Nguyên Verseau (Aquarius), Kỷ Nguyên của Nhóm, Đoàn Kết tất cả các Dân Tộc.
Ngày nay chúng ta được ơn trên, Chính Phủ Thiêng Liêng trên trái Đất, Hệ Thống Thứ Bậc Hành Tinh, Chúa Christ, Vua của trái Đất, ngự ở Trung Tâm, cùng 7 Đaị Môn Đồ mở rộng vòng tay với Tình Thương Vô Tận đón nhận chúng ta trở về con đường chính đạo : Đạo Luật Công Bằng.
The end of Time, la fin du Temps, kết thúc Thời Gian không nghĩa là tận thế : chỉ là kết thúc của Kỷ Nguyên Poissons (Pisces), sự kết thúc Kỷ Nguyên chủ nghĩa Cá Nhân, kết thúc của nền Văn Minh vật chất.
Đây là trận đấu cuối xảy ra trên trái Đất, trận đấu giữa Năng Lượng thiêng liêng và Năng Lượng vật chất, giữa Công và Ích Kỷ, cuộc chiến trong tâm thần của chúng ta.
Đây là cuộc Phán Xét cuối cùng, phân loại giữa người linh hồn và người vị kỷ, giữa Ánh Sáng và bóng tối, giữa cái Thiện và cái ác.
Tương Lai Hòa Bình vĩnh viễn trên trái Đất đã được ghi chép trên thế giới Vô Hình: Chiến Thắng của Công. Nhưng chúng ta phải trải qua sự Quét Sạch Lớn, chúng ta phải hy sinh tranh đấu dâng hiến hết mình cho cái Tốt, Ý Muốn Thiện cho tất cả.
Sẽ có rất nhiều người chết, người công minh, người tâm hồn sẽ đầu thai trở lại khôi phục trái Đất, những người khác người vị kỷ, người hồn sẽ không đầu thai trở lại trái Đất, sẽ chờ lâu dài, một chu kỳ mới trên trái đất khác.
Sự Đổi Mới đang tiến triển, Ngự Trị của linh hồn, Giới thứ Năm (le cinqième règne, the fifth kingdom) : cánh Cửa của Tương Lai, Tương Lai Công Bằng, sự áp dụng những Đạo Luật Thiêng Liêng.
Sự Đổi Mới ở từ trong mỗi người chúng ta : cái Đẹp cái Tốt cái Thật là những Nguyên Tắc Thiêng Liêng để áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Sự Đổi Mới là đi theo con đường của trái Tim, tiếng Nói linh hồn, tuân theo Đạo Luật Tình Thương, cuộc sống giản gị và sự chia sẻ.

Mantram Thứ Lỗi


Tới tất cả mọi người tôi đã đấu tranh

Trong những nhập thể quá khứ cho tới ngày nay,

Cầu cho tất cả được phước lành, được tha thứ

Xin họ thành công trong tất cả các sựviệc họ thực hiện

Trong Ánh Sáng của Tình Thương linh thiêng.


Khi chúng ta thiền năng động tất cả những lời nói phát từ đáy Tim đều là mantram.