vendredi 1 janvier 2016

Kết Hợp Trái Tim

Con đường của sự Vui Mừng


Đại Thỉnh Nguyện Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế,

Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người,

Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian.


Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế.

Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người,

Cho tất cả được có thể theo Chúa Christ.


Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế,

Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người,

Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự.


Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại.

Cầu xin Thiên cơ Tình thương và Ánh sáng thực thi,

Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.


Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian.


Lời Thỉnh nguyện trên đây, trước Đệ Nh Thế Chiến do Chân Sư Djwal Khul truyền đạt đến Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian dùng nhẩm đọc khi Tham thiền năng động, hợp nhất cùng nhau với « Cõi Giới Vô Hình ». 
Ngày nay chúng ta bước vào Kỷ Nguyên Mới, Kỷ Nguyên Bảo bình, Kỷ Nguyên của Nhóm : Công Lý cho Tất Cả, sự Đoàn kết của tất cả các Dân Tộc, Hoà Bình vĩnh viễn trên trái Đất.
Ngày nay chúng ta được ơn trên, Chính Phủ Thiêng Liêng của Hành tinh, Thánh Đoàn, Chúa Christ, Vua của trái Đất, Đấng Chưởng Giáo Thế Gian, ngự ở Trung Tâm, cùng 7 Đaị Môn Đồ vây quanh, trở về Thế gian với Tình Thương Vô Tận đón nhận chúng ta trên con đường Điểm Đạo : Định Luật Công Bằng.
The end of Time, la fin du Temps, kết thúc Thời Gian không nghĩa là tận thế : chỉ là kết thúc của Kỷ Nguyên Song Ngư, sự kết thúc Kỷ Nguyên chủ nghĩa Cá Nhân, sự kết thúc của nền Văn Minh vật chất.
Đây là trận đấu cuối xảy ra trên trái Đất, trận đấu giữa Năng Lượng thiêng liêng và Năng Lượng vật chất, giữa Công  và Ích Kỷ, cuộc chiến trong tâm thần của chúng ta, cuộc đấu tranh giữa linh hồn và phàm ngã.
Đây là cuộc Phán Xét cuối cùng, phân loại giữa người linh hồn và người vị kỷ, giữa Ánh Sáng và bóng tối, giữa cái Thiện và cái ác.
Tương Lai Hòa Bình vĩnh viễn trên trái Đất đã được ghi chép trên cõi giới Vô Hình: Chiến Thắng của Công Lý. Nhưng chúng ta phải trải qua sự Đại Quyét Dọn, chúng ta phải hy sinh tranh đấu dâng hiến hết mình cho cái Tốt, Ý Chí Thiện cho tất cả.
Sẽ có rất nhiều người chết, người công minh, người tâm hồn sẽ đầu thai trở lại khôi phục trái Đất, những người khác người vị kỷ, người  hồn sẽ không đầu thai trở lại trái Đất, sẽ chờ lâu dài, một chu kỳ mới trên trái đất khác.
Sự Đổi Mới đang tiến triển, Ngự Trị của Linh hồn, Giới thứ Năm (le cinqième règne, the fifth kingdom) : cánh Cửa của Tương Lai, Tương Lai Công Bằng, sự áp dụng những Qui Luật Thiêng Liêng.
Sự Đổi Mới ở từ trong mỗi người chúng ta : cái Đẹp cái Tốt cái Thật là những Nguyên Tắc Thiêng Liêng để áp dụng cho sinh sống hằng ngày của chúng ta.
Sự Đổi Mới là đi theo con đường của trái Tim Thiêng Liêng, Tiếng Nói linh hồn, tuân theo Định Luật Tình Thương, cuộc sống giản gị và sự chia sẻ.


Mantram Sám Hối


Tới tất cả mọi người tôi đã đấu tranh

Trong những hoá thân quá khứ tới ngày nay,

Cầu xin tất cả được ban phước lành và được tha thứ

Cầu xin họ thành công trong tất cả các sự việc họ thực hiện

Trong Ánh Sáng của Tình Thương thiêng liêng.


Khi chúng ta Tham thiền năng động tất cả những lời nói phát từ đáy Tâm hồn đều là mantram.