vendredi 1 janvier 2016

Kết Hợp Trái Tim


Con đường Phúc Lạc


Đại Thỉnh NguyệnTừ nguồn Ánh Sáng trong Trí Thượng Đế

Cầu xin Ánh Sáng tuôn rải vào trí con người.

Cầu xin Ánh Sáng giáng xuống Trần gian.


Từ nguồn Tình Thương trong Tâm Thượng Đế

Cầu xin Tình Thương tuôn rải vào tâm con người.

Cầu mong tất cả đều được đi theo Đấng Christ.


Từ trung tâm biết được Ý Chí Thượng Đế

Cầu xin Thiên Ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người

Thiên Ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự.


Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại

Cầu xin Thiên Cơ Tình Thương và Ánh Sáng thực thi

Và cầu mong Thiên Cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.


Cầu xin Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ trên Trần gian.


Đây là lời Thỉnh Nguyện được truyền lại trước Đệ Nhị Thế Chiến qua Chân sư Djwal Khul đến Đoàn Người Phụng Sự Mới Thế Gian dùng đọc khi tham thiền năng hoạt, kết hợp tất cả cùng nhau với « Cõi Giới Vô Hình ».
Ngày nay chúng ta bước vào Kỷ Nguyên Bảo Bình, Kỷ Nguyên Hòa Bình, Kỷ Nguyên của Nhóm : sự Đoàn Kết ở tất cả các Dân Tộc.
Ngày nay chúng ta được Ơn trên, Chính Phủ Thiêng Liêng của Địa cầu, Thánh Đoàn Hành Tinh, Đấng Christ, Vua của Địa cầu, trụ Trung Tâm, mở rộng vòng tay với Tình Thương Vô Tận đón nhận chúng ta trở về con đường Điểm Đạo Đoàn Thể : Định Luật Công Bình.
The end of Time, la fin du Temps, sự kết thúc Thời Gian không nghĩa là tận thế : chỉ là sự kết thúc của Kỷ Nguyên Song Ngư, sự kết thúc của nền Văn Minh chủ nghĩa Cá Nhân, sự kết thúc của nền Văn Minh vật chất.
Đây là trận đấu cuối xảy ra trên trái Đất, trận đấu giữa Năng Lượng thiêng liêng và Năng Lượng vật chất, giữa Công Đạo Thiêng Liêng và sự Ích kỷ, giữa linh hồn và phàm ngã : cuộc chiến trong tâm thức của chúng ta.
Đây là cuộc Phán Xét cuối cùng, phân loại giữa người linh hồn và người vô hồn, giữa Ánh Sáng và bóng tối, giữa cái Thiện và cái Ác.
Tương Lai Hòa Bình vĩnh viễn trên Địa cầu đã được trần thuật trên cõi giới Vô Hình: Chiến Thắng của Công Đạo Thiêng Liêng. Vậy thì chúng ta phải trải qua sự Đại Quét Dọn, chúng ta phải hy sinh tranh đấu cung hiến hết mình cho cái Tốt, Ý Chí hành Thiện với tất cả.
Sẽ có nhiều người chết, người chân chính, người tốt lành sẽ đầu thai trở lại khôi phục Thiên Cơ trên Địa cầu, người vị kỷ, người vô hồn sẽ rời khỏi Địa cầu, y sẽ chờ lâu dài, một chu kỷ mới trên một Địa cầu khác.
Sự Đổi Mới đang tiến triển, Giới thứ Năm, trị vì bởi linh hồn : cánh Cửa của Tương Lai, Tương Lai Công Bình, sự ứng dụng của các Định Luật Thiêng Liêng.
Sự Đổi Mới ở từ trong mỗi người chúng ta : cái Đẹp cái Tốt cái Thật là các Nguyên Lý Thiêng Liêng để ứng dụng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Sự Đổi Mới là đi theo con đường của trái Tim : Tiếng Nói linh hồn, tuân thủ và hoạt động tùy theo Định Luật Tình Thương, cuộc sống giản gị và sự chia sẻ.

Mantram Thứ Lỗi


Đến tất cả các người tôi đã đấu tranh

Trong các hóa thân quá khứ cho đến ngày nay,

Cầu mong tất cả đều được ban phước lành, được tha thứ

Cầu mong tất cả đều thành tựu trong mọi sự việc họ thực hiện

Trong Ánh Sáng của Tình Thương thiêng liêng.


Vào lúc tham thiền năng hoạt tất cả các lời nói phát từ đáy Tim đều là mantram.


" Tham thiền là cánh cửa Tĩnh Lặng Thiêng Liêng, quan lộ của các tư tưởng thuần khiết, của Chủ Tâm Thánh Đoàn, địa điểm biểu hiện của Trực Giác. Đấy là lúc Bình An và Minh Triết của con Người Thiêng Liêng, không gian vô tận và tâm thức thánh thiện truy cập, linh bảo thiên đàng để kêu khẩn, qua lời thỉnh cầu được lặp lại, vào tâm của Nhân Loại." MM